Bordrolama Nasıl Yapılır ?

BORDRO NEDİR?

Bordro, işverenin işçiye her ay çalıştığı kadar ödediği ücrete denir. İşveren ve işçi için önemli bir konudur. Çünkü  işverenin ödediği ücreti gösteren bir belge, işçi için de aldığı ücreti gösteren bir belgedir. Ancak başka bir ifade ile belgenin detaylarını gösteren periyodik bir düzendir.

Bordroda Neler Bulunur?

Maaş bordrosunda 3 çeşit kanun vardır. Belirli durumlara göre maaş bordrosunda olanlar şunlardır; 4857 Sayılı İşçi Kanuna Göre Bordroda Bulunması Gerekenler;
 • Personelin adı ve soyadı
 • Maaşının ödeme günü ve dönemi
 • Mesailer ve ek ücret ödemeleri
 • Vergi primleri ve kesintiler
 • Maaş ödemesi
 • İşveren imzası
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Bulunması Gerekenler;
 •  İş yeri sicil numarası
 • Maaş bordrosunun düzenlendiği ay
 • Sigortalının şahsına ait bilgiler; adı ve soyadı, sosyal güvenlik sicil numarası
 • Maaş ödemesinin yapıldığı toplam gün
 • Sigortalıya ait ücret
 • Ücret tutarı
 • Maaş ücretinin aldığına dair çalışanın imzası
213 Sayılı Vergi Kanuna Göre Bulunması Gerekenler;
 • Hizmet erbabının şahsının adı ve soyadı, imzası, mührü
 • Vergi karnesi tarihi ve numarası
 • Hizmet erbabına ait aldığı ücretin detayları ve birim cinsi göstergesi
 • Hizmet erbabının çalıştığı süre
 • Alınan maaşın vergi dokümanları

Bordrolama Nedir?

Bir kişinin hesap dokümanını çıkarmaya bordrolama denir. Bir firmadaki personellerin maaşlarının hesaplanması, ödenmesi ve tüm belgelerin kayıt altına alınmasına maaş bordrolaması denir . Aslında bu belgeler firmaların insan kaynakları tarafından hazırlanır. Eğer firmanın böyle bir departmanı yok ise muhasebesi tarafından yapılır. Bu sayede personellerin aldığı maaş ödemesi ve zorunlu kesintiler belli olmuş oluyor.

 Nasıl Yapılır?

Öncelikle bordrolama yapılabilmesi için personelin yasal yani sigortalı olması gerekir. Bordro işlemlerini genelde bordrolama programları ile yaparlar. Ama küçük firmalar genellikle excel tablosunda yaparlar. Büyük firmalar ise insan kaynakları veya muhasebecisi ile bordrolama programlarıyla yaparlar. Bordrolama süreci için aşağıdaki gibi işler.
 • Personel Bilgileri
 • Ücret Kesintileri ve Ödemeleri
 • Maaşların Hesaplanması
 • Önemli Belgelerin Tutulması
Maaş bordrosu hesaplaması için hem işveren hem de personelden kesintiler olur. Bu yüzden bordro iki taraf içinde önemlidir. Buna göre maaş bordrosu hesaplaması için şu durumlar esas alınır. İşçiden Yapılan Kesitler;
 • SGK işçi primi = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigorta işçi payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SGK işçi payı + İşsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt x 0,00759
İşverenden Yapılan Kesitler;
 • SSK prim iş verene düşen pay = Brüt x %15,5
 • İşsizlik sigortası işverene düşen pay = Brüt x %2
Yapılan kesintilerin uygulanması ve maaş bordrosunda bulunması gerekir. İşverenlerin, çalışan işçilerinin statüsüne göre farklı kesintilerle karşılaşabileceklerini unutmasınlar.
Yapılırken Neler Dikkat Edilir
Maaş bordrosunda bulunan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru girilmesi. Maaş bordrosunun personele imzalattırılması. İşveren imzası olması. Bordro belgelerin kaydının tutulması.      
Scroll to Top